Palol Quer es va crear el 1998 per tal de donar sortida a les necessitats que ens plantejaven els nostres clients, dues generacions de la família varen unir els seus esforços per tal de crear una Corredoria d’Assegurances professional, tecnològicament avançada i amb caràcter, però sense oblidar el tracte personal i la exquisidesa en el servei, destinem tots els nostres esforços a l’assessorament professional en gestió d’ assegurances, amb acurats ESTUDIS i DESENVOLUPAMENTS de les seves NECESSITATS, operant amb eficàcia i mercès a les noves tecnologies a NIVELL NACIONAL

Amb una dilatada experiència professional, treballem amb les principals asseguradores del territori nacional, Companyies a les que exigim agilitat, seriositat i una solvència contractada en el sector. Aquesta selecció de companyies i la nostra condició de Corredoria, ens permet oferir lliurement un assessorament encarat a donar cobertura a les necessitats de cadascun dels nostres clients, sense estar lligats a cap companyia asseguradora.

Som Corredors d’ assegurances, els únics que per llei els podem oferir assessorament assegurador i per responsabilitat professional només ens dediquem a les assegurances.