Aquest article, publicat el passat 7 de maig al Diari de Girona, ens aclareix un xic quins són els gossos considerats com a potencialment perillosos.

Cal destacar que, la llicencia per passejar gossos potencialment perillosos és personal i intransferible i, per tant, només el titular de la llicència pot treure el gos a passeig. Si ho fa una altra persona, cal que tingui llicencia per passejar gossos d’altres persones si no, s’estarà incorrent en una il·legalitat

 

 

L’assegurança de la llar dóna cobertura per responsabilitat civil als danys que puguin causar els gossos no perillosos, excepte si es fa constar expressament la cobertura d’un animal considerat potencialment perillós i es paga el suplement corresponent. De totes maneres, majoritàriament aquests animals es cobreixen amb una pòlissa especifica per a ells.

 

Consulteu amb Palol Quer si teniu qualsevol dubte al respecte, us informarem sense compromís.

 

Gos perillòs