ESTADA EN HOTELS

La pandèmia de la Covid-19 ha propiciat una nova realitat quant als viatges i les estades en hotels. Per aquest motiu, a Palol Quer, corredoria d’assegurances, oferim l’assegurança especial estada en hotels perquè, en el teu establiment turístic, puguis garantir la tranquil·litat dels teus clients amb diferents cobertures, incloent-hi la malaltia per Covid-19. L’objectiu d’aquesta assegurança és ajudar-te a mantenir l’activitat del teu hotel i, alhora, proporcionar seguretat a les persones que s’allotgen en el teu establiment.

Aquestes són les característiques principals de l’assegurança especial estada en hotels:

  • És vàlida per a les estades a Espanya, independentment de la procedència dels assegurats.
  • L’assegurança només és vàlida si s’inclou a totes les reserves de l’hotel; és a dir, és per a tots els clients.
  • Assistència sanitària per als assegurats, incloent-hi la malaltia per Covid-19.
  • Servei mèdic de teleconsulta o videoconsulta.
  • Prima única per nit, independentment de l’origen dels assegurats.
  • Central d’assistència 24 h.
Contacta amb nosaltres