Aquest article publicat el passat 7 de Maig al Diari de Girona ens aclareix un xic quins son els gossos considerats potencialment perillosos

Per altra banda, cal destacar que la llicencia per passejar gossos potencialment perillosos es personal e intransferible, per tant nomès el titular de la llicencia pot treure el gos a passeig, si ho fa una altra persona cal que tingui llicencia per passejar gossos d’altres persones si no, s’estarà incorrent en una il·legalitat

L’assegurança de la llar dona cobertura per responsabilitat civil als danys que puguin causar els gossos no perillosos, excepte si es fa constar expressament la cobertura de un animal considerat potencialment perillosos i es paga el suplement corresponent. De totes formes majoritàriament aquests animals es cobreixen amb una pòlissa especifica per a ells.

Consulteu-nos si teniu qualsevol dubte al respecte, us informarem sense compromís.