Qüestionari Comunitats
 • Nom*
  0
 • Cognoms*
  1
 • NIF-CIF*
  2
 • Adreça*
  3
 • Població*
  4
 • Codi Postal*
  5
 • Email*
  6
 • Telèfon*
  7
 • Caracteristiques de la finca
  8
 • Nombre de portals*
  9
 • Nombre de plantes*
  10
 • Nombre de vivendes*
  11
 • Nombre de locals*
  12
 • Metres quadrats TOTAL FINCA*
  13
 • Metres quadrats vivendes*
  14
 • Metres quadrats locals comercials*
  15
 • Metres quadrats jardins*
  16
 • Any de construcció*
  17
 • Capital a assegurar
  18
 • Continent/Edificació*
  19
 • Contingut/Mobiliari comunitari*
  20
 • Observacions
  21
 • *
  22
 • Com vol que li responguem?*
  Telèfon
  Email
  23
 • Quna prefereix que contactem amb vostè?*
  Matí
  Tarda
  24
 • 25