Sol·liciti informació per l’assegurança del seu vehicle.

Qüestionari Vehicles
 • Nom*
  0
 • Cognoms*
  1
 • NIF-CIF*
  2
 • Codi Postal*
  3
 • Població*
  4
 • Telèfon*
  5
 • Data de naixement*
  6
 • Data carnet*
  7
 • Email*
  8
 • Dades del Vehicle
  9
 • Marca*
  10
 • Model*
  11
 • Matricula del vehicle*
  12
 • Any primera matriculació*
  13
 • Potència (C.V.)*
  14
 • Dades per a la bonificació
  15
 • Companyia anterior*
  16
 • Numero de Pòlissa*
  17
 • Any de contractacio*
  18
 • Matricula del vehicle*
  19
 • Garanties sol·licitades
  20
 • *
  Tercers + vidres.
  Tot risc.
  Tot risc amb franquicia.
  Tercers + vidres + incendis + robatori.
  Altres
  21
 • Observacions
  22
 • *
  23
 • 24