Estar al capdavant d’una empresa no és una tasca fàcil, implica haver de prendre decisions importants i assumir una gran responsabilitat. Avui dia, les reclamacions contra administradors, consellers, directius i fins i tot empreses, esdevenen un risc real. Per tant, protegeix l’empresa amb una assegurança D&O (Directors & Officers), ja que ens dóna la cobertura que necessitem davant de possibles reclamacions de tercers, errors en la gestió de l’empresa, demandes, incompliments de normativa, etc.

Ara, a la tardor, que tornem a l’activitat laboral i tenim molts reptes pel davant, és un bon moment per valorar els seus avantatges i plantejar-nos contractar-la per al nostre negoci, en cas que encara no disposem d’ella. A més, no importa quina sigui la mida de la nostra empresa, tant si és mitjana com petita, els riscos existeixen per a tothom. De fet, un negoci familiar també pot ser el blanc d’una reclamació per assumptes d’hereus, assetjament laboral, acomiadaments, discriminació…, posant en dubte la seva continuïtat.

Sens dubte, si som gerents i/o directius d’empreses hem d’estar preparats davant de qualsevol eventualitat i de situacions que poden suposar un perill per al responsable en qüestió. Ens referim, per exemple, a problemes entre els socis, reclamacions de l’Administració davant irregularitats, falta d’adequació a una determinada normativa o, entre altres, reclamacions per impagament. Situacions que, malauradament, ocorren amb més freqüència de la desitjada.

En aquest sentit, cal destacar que, de vegades, els caps d’una empresa es poden trobar en la tessitura d’haver de respondre econòmicament pels perjudicis que poden causar durant l’exercici del seu càrrec i, als quals, la llei els obliga a respondre amb el seu propi patrimoni personal. Això pot posar en perill el seu patrimoni i, fins i tot, la viabilitat de l’empresa que dirigeixen. Però, amb una pòlissa D&O quedarà protegit tant el patrimoni personal com el de la companyia enfront de demandes de tercers, oferint-nos la tranquil·litat que necessitem per exercir el nostre càrrec.

Referent a les cobertures més destacades de les assegurances D&O, cal dir que cobreixen despeses de consultoria externa, de defensa jurídica, pagament d’indemnitzacions, constitució de finances, etc. A més, des del principi, s’abonen els costos de defensa que, de vegades són molt elevats.

Per tot plegat, protegeix l’empresa amb una assegurança D&O, perquè protegirem el nostre patrimoni i el de la nostra empresa davant de qualsevol reclamació.

Si estàs interessat en aquest tipus de pòlisses, posa’t en contacte amb la corredoria Palol Quer. D’aquesta manera, et podran assessorar sobre l’assegurança d’aquesta tipologia que més et convé, en funció de les característiques del teu negoci.

Assegurança D&O