Cada setembre, s’inicia un nou curs escolar. Es tracta d’un mes caracteritzat per la recuperació de les rutines del dia a dia, la tornada a l’escola i els retrobaments. Però, enguany, la Covid-19 ha complicat la tornada a l’escola. En un context marcat per la incertesa, hi ha molts interrogants, però el més important és garantir una tornada segura a l’escola.

Tot i que el Ministeri d’Educació manté la presencialitat com a principi general; cada comunitat autònoma decideix les mesures que aplica quant a l’ús de mascaretes, distanciament entre les taules, ampliació de la plantilla de professors, desdoblament d’horaris, torns de tarda… I també, en funció de l’evolució de la pandèmia, s’avaluarà si les classes s’imparteixen de forma presencial, telemàtica o amb una combinació d’ambdues.

Tenint en compte aquest context a causa de la Covid-19, enguany més que mai és una bona ocasió per apostar per aquelles assegurances que ens donen un plus de tranquil·litat. Ens referim sobretot a l’assegurança de salut. Cal dir que tots els centres educatius compten amb una assegurança escolar obligatòria per protegir els alumnes durant l’horari lectiu; cobrint els danys produïts a conseqüència d’activitats dins del centre escolar. Per exemple, els accidents que tenen lloc durant la pràctica esportiva, la celebració d’assemblees, els viatges de fi de curs i, fins i tot, aquells que tinguin lloc durant els períodes de descans diari i els que passen anant o tornant a casa.

També, es responsabilitza si el menor contreu una malaltia i també cobreix les despeses de medicaments. Una altra de les seves prestacions interessants és que, en el supòsit d’infortuni familiar, permet a l’estudiant continuar la seva formació. A més, el cobrament és compatible amb qualsevol beca escolar, i, fins i tot el bullying acostuma a estar cobert. Malgrat aquestes cobertures, no està de més que ja vagin protegits des de casa.

Assegurança de salut, el plus de tranquil·litat que necessites

En aquest sentit, disposar d’una assegurança mèdica familiar et dóna la tranquil·litat que necessites; doncs els teus fills tindran la millor protecció. En cas de tenir febre, algun símptoma sospitós de Covid-19 o qualsevol altra urgència, tindràs a la teva disposició un ampli quadre mèdic.

A més, en cas de necessitar-ho, els petits de la casa tindran accés a consultes mèdiques, assistència hospitalària i intervencions quirúrgiques molt més ràpid, sense la lentitud de les llargues llistes d’espera. Per tot plegat, es pot afirmar que les assegurances de salut o mèdiques t’ofereixen la qualitat que esperes per atendre les necessitats familiars, especialment, les dels més petits.

En definitiva, en un curs marcat per l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 en què la seguretat és el factor prioritari, és important garantir una tornada segura a l’escola. I una manera de fer-ho és contractant una bona pòlissa de salut. En cas de dubtes, et recomanem que ho consultis amb professionals com nosaltres i t’assessorarem sobre les cobertures més adients per a tu i els teus.

Tornada a l'escola segura